Баянзүрх дүүргийн "Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв"-тэй хамтран сургалт явууллаа

Баянзүрх дүүргийн "Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв"-тэй хамтран багш, ажилтан, эцэг эхчүүдэд үнэ төлбөргүй сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2018 оны 1 сарын 26-ны өдөр багш ажилтнуудад "Стрессгүй амьдрал" сургалтыг тус төвийн багш Х. Оюун-Эрдэнэ явууллаа.