Хувилбарт бүлэгт бүртгүүлэх тухай

Хамран сургах тойргийн 2012 онд төрсөн 5 настай 20 хүүхдийг хувилбарт сургалтад бүртгэнэ.

    

 

Бүрдүүлэх материал:

1.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь/

2.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /эх хувь/

3.Хүүхдийн 4 хувь цээж зураг