Хүүхэд насны галт тэрэг

SAM_3042.JPG
SAM_3045.JPG
SAM_3047.JPG
SAM_3048.JPG
SAM_3053.JPG
SAM_3063.JPG
SAM_3066.JPG
Эцэг эхийн дунд "Хүүхэд насны галт тэрэг" өдөрлөг амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 46 эцэг эх оролцов.