Дэвшин суралцах хүүхдүүдийн анхааралд

2017-2018 оны хичээлийн жилд дунд, ахлах, бэлтгэл бүлэгт дэвшин суралцагчдын бүртгэлийн үйл ажил-лагаа 2017 оны 8 дугаар сарын 21-нээс  24-ны өдрүүдэд  явагдана.

 

Бүртгүүлэхдээ

  • Гурвалсан гэрээ
  • 2 хувь цээж зураг
  • Хичээлийн хэрэгсэл, ариун цэврийн хэрэглэлийг бэлтгэж ирнэ.