Гэр цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаа

SAM_2973.JPG
SAM_2977.JPG
SAM_2980.JPG
SAM_2982.JPG
SAM_2985.JPG
SAM_2987.JPG
SAM_2989.JPG